:: CONTRONIC ::
 
 
 
 
فرصت شغلی
   
 
 
References
 
Overview
Title Truck Loading
Scope Supply, Design, Integration, Installation, Commissioning, Training for 6 Unloading Arms and 3 Pumps
Customer Iran International General Contractor Co. (IGC)
Location Mahshahr (Nourbakhsh)
Date DEC , 2004

موضوع :

هدف از اجرای این پروژه ساخت سیستم کنترلی برای کنترل بارگیری MTBE انبار شهید نوربخش میباشد. در این پروژه یک پانل کنترل دوبل به همراه دو دستگاه PLC از نوع S7-300 با دو Exp. Rack  کار کنترل مجموعه شش بازوی بارگیری و سه عدد پمپ سانتریفیوژ را بر عهده دارند.

لازم به ذکر است که دو عدد PLC بصورت Redundant کار می کنند و همچنین یک ارتباط Modbus بین دستگاه C.I.U. Prime (دستگاه جمع آوری اطلاعات مربوط به Level و Temperature مخازن ) وکارت Modbus مربوط به PLC وجود دارد. در این شبکه Modbus سه عضو دیگر که Accuload های بازوهای بار گیری می باشند، نیز وجود دارند.

                

 

- BACK -