فرصت شغلی
   
 
 
سيستم آموزشي
 

 سالهاي بسياري است كه گام هاي شتابان كشورهاي صنعتي مرهون كاربرد سيستم هاي كنترل هوشمند در صنايع است . اتوماسيون در صنعت پايه اي است كه امكان لازم و كافي جهت توليد انبوه محصولات متنوع مورد نياز جوامع را فراهم مي كند و به اين مقدمه بايد اضافه نمود كه كنترلرهاي قابل برنامه ريزي “PLC” بعنوان مركز فرماندهي و تصميم گيري در مجموعه كنترل ماشين آلات خطوط توليد و فرآيندهاي صنعتي يك جزء لاينفك مي باشد .
بديهي است شناخت و بكارگيري اين وسيله باعث به روز شدن صنايع و ايجاد تحول در آنها ميگردد.

در كشور ما نيز متجاوز از بيست سال است كه مدل هاي مختلف PLC باساختار، سطح تكنولوژي ساخت و ازسازندگان مختلف و به طبع ورود ماشين آلات و خطوط توليد وجود دارد .توليد صنعتي PLC از سال 1370 در شركت كنترونيك شروع شده است و همراه با خدمات پشتيباني و آموزشي ، بكارگيري آن در صنايع ماشين سازي ، طراحي خطوط توليد و خدمات فني مهندسي رشد چشمگيري داشته است . آنچه كاربردPLC را ازسايرمحصولات متمايز مي كند نقش اساسي آموزش و خدمات پشتيباني مي باشد بنحويكه درست به همين دليل كاربردPLC هاي ساخت خارج در صنايع و پروژه هايي كه در داخل طراحي گرديده است بسيار محدودتر گشته و با درك اين مهم و شروع توليد PLC ، فعاليت آموزشي ، تدوين جزوات و طراحي سيستم هاي آموزشي نيز دردستوركارقرارگرفته است .

حاصل تحقيق، بررسي وآموزش هاي داخل و خارج و تجربيات بسيار مفيد عملي دراين مجموعه هاي آموزشي بكارگرفته شده است كه خود كيفيت و سرعت انتقال مفاهيم مورد نياز را به مراتب افزايش مي دهد. در ساختار اين مجموعه از تعدادي سيمولاتورالكترونيك براي مشابه سازي عملكرد دستگاه ها و فرآيندهاي صنعتي استفاده شده است كه بـدون نيـاز بـه گـردآوري دستـگا ههاي بزرگ امكان برخورددانشجو رابا محيط بكارگيريPLC فـارغ ازخطرات احتمالي ناشي از آزمايش هاي آموزشي فراهم مي كند .

      

PLC بعنوان مركز تصميم گيري اطلاعات وضعيت ماشين يا خط از قبيل كليدها و مقادير اندازه گيري شده را ازطريق مدارات ورودي خود مي خواند و نتايج تصميم گيري را توسط مدارات خروجي به عمل كننده هاي خط از قبيل موتور، جك و … ارسال مي كند اين مدارات ورودي و خروجي بصورت استاندارد به دو صورت ديجيتال ( صفر و يك يا باز و بسته ) و آنالوگ مي باشد . مدارات ورودي و خروجي بكار گرفته شده بصورت مدول هاي استاندارد و ايزوله صنعتي مي باشد به نحوي كه در عين حال مي توان از اين مجموعه براي آموزش و يا طراحي و آزمايش و اجراي يك پروژه صنعتي استفاده نمود .

برنامه ريزي PLC با زبانهاي مخصوصي كه براي طراحان مدارات الكتريكي و سيستم هاي كنترل بسيار آشنااست انجام مي گيرد و اصولاً سهولت بكارگيري PLC ضمن قابليت اطمينان بالاي آن تطابق با روش هاي طراحي و نقشه كشي موجود مي باشد به نحوي كه افراد آشنا به اين اصول ظرف مدتي حدود شصت ساعت ميتوانند با PLC آشنا شده و آنرا براي اجراي مقاصد خود بكارگيرند .همچنين ارتباط با كامپيوتر و مشاهده اطلاعات PLC بصورت ميميك و توسط نرم افزار مونيتورينگ در سيستم ديده شده است تا در سطوح بالاتر كاربردهاي صنعتي نيز امكان لمس نيازمنديها توسط دانشجو فراهم گـردد.

مجموعه آموزشي PLC بعنوان پايگاهي مناسب جهت بدست آوردن مهارتهايي به شرح زير طراحي شده است .

- فراگيري ساختارعموميPLC هاازنظرسخت افزاري
- فراگيري عملكردورودي خروجيهاي آنالوگ و ديجيتال
- فراگيري نحوه عملكرد PLC بعنوان كنترل كننده اصلي در خطوط توليد
- فراگيري سيستم هاي حفاظتي PLC
- فراگيري دستورالعمل هاي منطقي و محاسباتي
- برنامه ريزيPLC وعيب يابي ازطريقPLC و برنامه ريز
- آشنايي با مراحل طراحي و پياده سازي يك پروژه به كمك PLC
- پياده سازي عملي منطق كنترل در برنامه PLC و اجراي عملي پروژه
مجموعه آموزشي بعنوان هسته اصلي به همراه نرم افزارمونيتورينگ امكان آشنايي دانشجويان با مراحل بالاترنظارت برعملكرد خطوط از طريق PLC را فراهم مي سازد. ضمن آنكه اين مجموعه بدليل دارا بودن كليه مشخصات لازمPLC هاي صنعتي ميتواند بعنوان سيستم كمكي جهت طراحي و اجراي پروژه هاي صنعتي بكارگرفته شود .