:: CONTRONIC ::
 
 
 
 
فرصت شغلی
   
 
 
References
 
Overview
Title Solar Gas Turbine & Pump Station Control System
Scope Supply, Design, Integration, Installation, Commissioning, Training for 3 Turbines and Station Control Systems Including SCADA Capability.
Customer National Iranian Oil Company ( N.I.O.C)
Location Eshtehard, Abhar, Idelou, Ghare chaman- Pump Stations (Rey to Tabriz) Pipeline
Date JAN, 2004

شرح سیستم کنترل:

سیستم کنترل هر یک از تلمبه خانه های خط ری- تبریز شامل سه پانل PLC جهت کنترل سه توربین سولارو یک PLC بصورت Redundant جهت کنترل تاسیسات ایستگاه می باشد.

برای هر توربین جداگانه یکدستگاه کامپیوتر برای Monitoring موارد مختلف توربین بکار گرفته شده و همچنین یک کامپیوتر برای Monitoring  ایستگاه می باشد. این چهار کامپیوتر با کامپیوتری که روی میز اپراتور می باشد از طریق شبکه Ethernet با یکدیگر ارتباط داشته و اپراتور می تواند از کامپیوتر اپراتوری شرائط مختلف توربینها و همچنین ایستگاه ها را مشاهده نماید.

 

PLC توربین ( PLC500 ساخت شرکت کنترونیک):
این PLC عهده دار انجام تمام مراحل Start  و Stop توربین و همچنین نکات ایمنی توربین، درجه حرارت محفظه احتراق، کنترل دورGP با استفاده از کنترل Actuator سوخت، Vibration پمپ وGP و PT ، ایمنی روغن کاری، حرارت های پمپ (… , Bearing, Case) می باشد.

                

لازم به ذکر است که کلیه تجهیزات کنترلی شامل  PLC و Module های Vibration، اینترفیسها، ترانسمیترها و Actuator ها ساخت شرکت کنترونیک میباشد.

PLC ایستگاه :

( PLC500 با ساختار Redundant ساخت شرکت کنترونیک )

در ایستگاههای تقویت فشار، فشار و فلوی مواد در ورودی و خروجی ایستگاه اندازه گیری میشوند.

عملیات پمپاژ باید بنحوی صورت گیرد که فشار و فلوی مورد نظر در ورودی یا خروجی ایستگاه تامین گردند. برای رسیدن به این منظور سیستم کنترل ایستگاه تقویت فشار اطلاعات فوق الذکر را دریافت کرده و پس از انجام محاسباتی، Setpoint مناسب را برای سیستم کنترل توربین ها فراهم می سازد.

سایر عملیات شامل Scraper Receive و Scraper Lunch ،کنترل مخازن و مانورهای لازم  توسط سیستم کنترل ایستگاه انجام می شود.

لازم به ذکر است که عملیات نصب و راه اندازی خط ری تبریز برای 12 عدد توربین و چهار ایستگاه در مدت پنج ماه انجام گردید.

- BACK -