:: CONTRONIC ::
 
 
 
 
فرصت شغلی
   
 
 
References
 
Overview
Title Monitoring Nitrogen Plant Esfahan Petrochemical
Scope Design, Integration, Installation, Commissioning, Training for  Monitoring Nitrogen Plant
Customer Esfahan Petrochemical
Location Esfahan
Date NOV , 2005

موضوع:

تغییر سیستم مانیتورینگ MP20 به WinCC 

شرح سیستم:

در سیستم قدیمی که دارای یک PLC از نوع Simatic S5-115U زیمنس است عملیات کنترل مانیتورینگ توسط MP20 Siemens انجام می شد.

با توجه به خارج شدن این MP از رده تولید و وابستگی شدید واحد کنترل مرکزی نیتروژن ، به سیستم  مانیتورینگ عملیات تعویض MP20 با نرم افزار WinCC انجام شد.

 

برای برقراری ارتباط بین PLC 115U و نرم افزار WinCC  از کارت CP1430 استفاده شد. که به Rack اصلی سیستم کنترل اضافه گردید. همچنین تغییرات مناسب در برنامه PLC نیز اعمال گردید.

                

- BACK -