فرصت شغلی


چنانچه مايل به همکاري با اين شرکت هستيد مشخصات خود را براي ما ارسال نمائيد.
 

نام :

نام خانوادگي :

آدرس:

تلفن :

سطح تحصيلات :

سوابق شغلي:

شغل مورد درخواست :

توضيحات :


 
 


*جهت امکان نوشتن به فارسي لطفاً کليد Shift+Alt را فشار دهيد.