فرصت شغلی

 

       PLC500N & MiniPLCN

PLC500 Nseries و MiniPLC Nseries  محصولات جدید شرکت کنترونیک

   برگزاری کلاس تخصصی  PLC500 Nseries
    
اطلاعات بیشتر...

        

مدارک فنی

485KB  Download  کاتالوگ PLC500 Nseries 
328KB

Download

 PLC500N hardware setup ver 1.3
956KB

Download

 PLC500N-Overview Edition 1.1 November 2007
1.84MB

Download

 MULTIPROG MANUAL- LD, FBD, SFC, ST & IL            
98KB

Download

 کاتالوگ کارت کنترل مکان و سرعت دو محوره POS2-00        
217KB

Download

راهنمای کارت کنترل مکان و سرعت دو محوره POS2-00
585KB

Download

 ارتباط PLC500N با پانل اپراتوری  EasyView          
506KB Download  نرم افزار OPC Server مخصوص PLC500N          
80KB

Download

 Introduction to the Standard IEC1131-3
143KB

Download

 PLC500N INSTRUCTIONS
1MB Download   راهنمای کاربری PLC500N - فارسی
182KB Download  PLC500N PID Control  فارسی
128KB

Download

FW FB Ramp generator
970KB   Download   

فایل PowerPoint برای آشنایی با PLC500 Nseries

نرم افزارها - ابزارهای برنامه نویسی (Programing Tools)

74MB

Download

نسخه Demo نرم افزار Multiprog

508KB

Download

راهنمای نصب نسخه Demo نرم افزار Multiprog

1MB

Download

آغاز کار با نسخه Demo نرم افزار Multiprog

Download

نرم افزارMultiprog برای:
PLC500 Nseries, MiniPLC Nseries, PLC500 CPU80U
20MB

Download

نرم افزارOPC Server برای:
PLC500 Nseries, MiniPLC Nseries, PLC500 CPU80U


 برای استفاده از خدمات پشتیبانی یا طرح سئوال با آدرس support@contronic.net ایمیل بزنید.