:: CONTRONIC ::
 
 
 
 
فرصت شغلی
   
 
 
References
 
Overview
Title Fuel Oil Control System with Repeater and Marshaling Panel
Scope Supply, Design, Integration, Installation, Commissioning, Training
Customer Pars Kayhan
Location Orumieh
Date APR , 2006

هدف از اجرای این پروژه ساخت تابلوی کنترل سوخت رسانی نیروگاه ارومیه به همراه یک تابلوی Repeater و یک تابلوی Marshaling می باشد.
تابلوی کنترل به یک
PLC از نوع PLC500 و پنجره های Annunciator ساخت شرکت کنترونیک مجهز شده است.
در این پروژه دو پمپ به همراه دو تانکر ذخیره سازی و یک سری
Valve های ورودی و خروجی  مربوط به آنها بکار رفته که فرآیند زیر را انجام می دهند:

                

 

     1-Fill Storage Tank1
     2-Fill Storage Tank2
     3-Recycle Tank1 to Tank2
     4-Recycle Tank2 to Tank1

 

لازم به ذکر است برنامه مربوط به پمپ ها
طوری
نوشته شده تا با ایجاد Fault در پمپ
درحال کار،
پمپ دیگر بصورت اتوماتیک  در خط کاری قرارگیرد.

 

 

- BACK -