اطلاعات بیشتر


آيا تاکنون با توليدات ما پروژه اجرا کرده ايد؟
در صورت تمايل نسبت به تکميل اطلاعات زير اقدام فرماييد.
 

مجري :

کارفرما :

نوع خدمات ارائه شده :

نوع سخت افزار بکار  رفته :

زمان اجرا :

محل اجرا :

مشخصات پروژه :


 

هر سه ماه موارد فوق بررسي و به نفرات برتر جوايزي اهدا خواهد شد.

*جهت امکان نوشتن به فارسي لطفاً کليد Shift+Alt را فشار دهيد.